Forum

En samling med digitala mötesplatser!

Kodapor

Facebook-grupp

Kodapor utan CIS-män

Facebook-grupp

Uppsala tech Slack

Läs mer på uppsalatech.se

Du behöver skicka ett mail för att få en inbjudan.

Webmaster network

wn.se